Eğitim Yönetim Süreci

Eğitimin yararları diğer yazılarda belirtildiği gibi şirket için büyük önem taşımaktadır.Ancak nedir eğitimi yararlı,faydalı kılan ? Tabii ki eğitim sürecinin planlı bir şekilde işlenmesi,izlenilmesi gerekilen aşamaların sırasıyla gerçekleşmesidir.Şimdi bu aşamalara sırasıyla bakalım.

 1. Amaçların belirlenmesi
 2. Eğitimde örgütleme
 3. Eğitim ihtiyaç analizi
 4. Eğitim planlaması
 5. Eğitimin uygulanması
 6. Eğitimde ölçme ve değerlendirme

olarak sıralandırılır.Tüm bu aşamaların sırasıyla ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesi eğitimin başarılı olabilmesi için son derece önemlidir.

 1.AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
Eğitimin amacı daha önce de belirttiğim gibi çalışanların bilgi,beceri ve davranış düzeylerinde yetiştirme veya geliştirmeye gidilmesidir.Bununla beraber eğitimin eğitimin 6 temel amacı vardır.
 1. Çalışanların motive edilmesi
 2. Güven duygusunun geliştirilmesi
 3. Çalışanlar arası koordinasyonu sağlamak
 4. İş tatminini sağlamak
 5. İşletmenin rekabetçi bir güç elde etmesini sağlamak
 6. Örgütün amaçları ile bireyin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak olarak sıralayabiliriz.

Bununla beraber eğitimin ekonomik ve sosyal amaçlarına da değinmek gerekirse.

Ekonomik amaçlar :
 • Eğitimle iş hayatındaki fireler azalır.
 • Devamsızlık ve devir oranları düşer
 • Daha az personelle çalışma sağlanabilir
 • Fazla mesailerde azalma olur
 • Denetim maliyetleri düşer.

Sosyal amaçlar :

 • Eğitim arttıkça üretim artar bu nedenle kar ve ücretlerde artar
 • Terfi olanakları elde edilir
 • Moral ve özgüven açısından gelişmeler olur
 • Olgunlaşma ve hoşgörü kazanmaya yardımcı olur
 • Davranışlarda gelişme,dayanışma sağlanır
 • İş gücü piyasasında değer artışı olur
     2. EĞİTİMDE ÖRGÜTLEME
 Her işletme kendi yapısına,sektörün özelliğine,çalışan sayısına ve çalışanların eğitim seviyesine göre bir örgütleme yapacaktır.
 Eğitimin örgütlenmesinde bazı şirketler bunun için İK departmanını kullanırken bazı şirketler eğitim için ayrı bir departman oluşturmuştur.Bu departmanlarda
 • Eğitim Kurulu
 • Eğitim Birimi
 • Eğitim Uzmanları

mutlaka olmalıdır.

  3. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
 Eğitimde ihtiyaç belirleme genel olarak örgüt analizi,kişi analizi ve görev analizini içerir.Örgüt analizi,şirketin iş stratejilerine eğitimin uygunluğu,eğitime ne kadar kaynak ayrıldığı ve eğitim için yöneticilerin desteğini içerir.Kişi analizi,kimin eğitime ihtiyaç duyduğunun belirlenmesine yardım eder.Görev analizi ise çalışanların görevlerini iyi tamamlamaları için eğitimde üzerinde durulması gerekilen önemli bilgileri,görevleri… içerir.
Temel İhtiyaç Belirleme Yöntemleri  :
 • Eğitim ihtiyaç bildirim formu
 • Eğitim çizelgesi tekniği
 • Mülakat yöntemi
 • Anket yöntemi
 • Karşılaştırmalı performans değerlendirme yöntemi
 • Psikoteknik testler

tüm bu yöntemleri ayrıntılı olarak daha sonra paylaşacağım.

  4. EĞİTİM POLİTİKASI VE PLANLANMASI
 Politika,amaçlara ulaşılmak için izlenilen yoldur.Eğitiminde birden çok amacı olduğunu daha önceki yazılarımda bahsetmiştim.Bu nedenle eğitiminde amaçlarına ulaşmak için politikalar belirlediğini söyleyebiliriz.Bu politikaların oluşturulması,uygulaması şirket için önemli uygulamalardır.
Eğitim politikalarının belirlenmesinde :
-Eğitimin kimin tarafından gerçekleştirileceği,eğitim etkinliğini ölçmede hangi faktörlerin kullanılacağı,hangi kademeye öncelik verileceği,verilecek eğitimin konusu ve yönteminin nasıl olacağı,iş başı mı yoksa iş dışı eğitim mi yapılacağı,eğitimde yetiştirmeye mi geliştirmeye mi öncelik verileceği… konularında belirlemeler yapılmalıdır.
Eğitim planlamasına gelecek olursak : 
Eğitim planlaması,eğitimle alakalı var olan durumdan belirlenen hedeflere,amaçlara varmak için izlenilen yol,yöntem,kurallar,teknikler,kaynakların belirlenmesidir.EP bir süreci ifade eder ve bu süreçler
 • Eğitim İhtiyacı
 • Eğitime Hazırlık
 • Eğitimin Uygulanması
 • Eğitimin Değerlendirilmesi 

olarak belirlenmiştir ve bu 4 faktör eğitimden yarar beklemek için uygulanması gerekilen süreçlerdir.EP’nin etkili biçimde olması için bir diğer önemli unsur insan gücünün ve finansal kaynakların değerlendirmeye alınmasıdır.Ayrıca unutulmaması gerekilen önemli bir bilgide eğitimin kişilerin düşüncelerine göre değil şirketin amaçları doğrultusunda bütünleşerek gerçekleşmelidir.

Tüm bu planlamalar şirketin bütçesine uygun olarak düzenlenmeli ayrıca oluşabilecek olağanüstü durumlar için özel bütçe ayrılmalıdır.

  5. EĞİTİMİN UYGULANMASI
 Eğitim planlaması yapıldıktan sonra sıra eğitimin uygulanmasına gelmektedir.Eğitimin hangi tür olacağı daha önceden planlandığı için bunun iş başı mı yoksa iş dışı mı olacağı da belirlenmelidir.
 İŞ BAŞI EĞİTİM YÖNTEMLERİ
İşletmelerde en çok görülen eğitim türüdür.Çalışılan zaman sürecinde gerçekleştirilir bu yüzden uygulama eğitimi de denmektedir.İş başı yöntemleri şunlardır :
 1. Yönetici gözetiminde eğitim
 2. Yetki devri(transferi) yoluyla eğitim
 3. Forman eğitim
 4. Oryantasyon eğitimi
 5. Rotasyon (iş değiştirme) eğitimi
 6. Simülasyon Eğitimi
 7. Ekip çalışması yoluyla eğitim
 8. Staj yoluyla eğitim
 9. Gösteri yoluyla eğitim
 10. Koçluk eğitimi

olarak sıralanabilir.

İŞ DIŞI EĞİTİM YÖNTEMLERİ 
İş saatleri dışında gerçekleşen eğitimleri ifade etmektedir.Teorik bazlı eğitimlerdir.İş dışı eğitim yöntemleri şunlardır :
 1. Konferans
 2. Panel
 3. Sempozyum
 4. Forum
 5. Seminer
 6. Kurslar
 7. T-Grup eğitimi
 8. Örnek olay yöntemi (Vak’a Yöntemi )
 9. Rol oynama yöntemi
 10. Açık hava eğitimi (outdoor)
 11. İşletme oyunu yöntemi
 12. E-Öğrenme (Elektronik öğrenme) 

şeklindedir.

  6. EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 Eğitimin son aşamasını oluşturmaktadır.Diğer aşamalardaki çabanın sonucunu belirmek amacıyla yapılan bir değerlendirme yöntemidir.Bu aşamada yapılan eğitimin nitelik ve nicelik açısından ne gibi yarar sağladığı ve başarı derecesi belirlenebilmektedir.Niceliksel açıdan testler,üretim rakamları,bilanço gibi kaynaklara bakılarak eğitimin amaca uygunluğu ölçülebildiği gibi soru formları,anket,müşteri memnuniyet anketleri gibi yöntemlerle de niteliksel olarak eğitimin faydası belirlenebilir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s